A „Benne van a könyvekben?” elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el a szabályzatot, és csak akkor vegyél részt a játékon, ha ezzel teljesen egyet értesz, köszönjük.

 1. A Játék szervezője és az ajándék felajánlója

A játék szervezője az Anya, gyere! Babaalvás Tanácsadás (Dr. Dénes Ivett és Társa Kft., 2500 Esztergom, III. Béla király u. 3/b. adószám: 26758617-2-11) a továbbiakban a Szervező nyereményjátékot hirdet az Instagram oldalán (https://www.instagram.com/anya_gyere) (továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolítását a Szervező végzi. Az ajándékokat a Szervező biztosítja.

 1. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag saját Instagram profillal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt az alábbi feltételeknek megfelelő Pályázattal, aki a Játék felhívó bejegyzésében írt kérdésre teljesíti a játékban való részvétel követelményeit.

A játékos feladata, hogy a nyereményjátékra felhívó posztban feltett kérdésre válaszoljon egy kommentben. A Játékos már az első hozzászólás elküldésével elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”), valamint rendelkezésére bocsátja a profiljában szereplő nyilvános adatait. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevők, egyéb közvetlen közreműködők és azok Ptk. szerinti hozzátartozói. A Játékosok a nevük és publikussá tett személyes adataik alapján kerülnek azonosításra. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, Anya, gyere! Babaalvás Tanácsadás által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 1. A Játék időtartama

A játék 2021. 06. 14-20. 23:59-ig tart

 1. A játék menete: sorsolás, nyeremények

Szervező 2021. 06. 14.-én “Benne van a könyvekben?” elnevezésű játékát a https://www.instagram.com/anya_gyere oldalán hirdeti meg.

A Játék 2021. 06. 20. 23:59-ig tart. A játékos feladata, hogy a nyereményjátékra felhívó posztban feltett kérdésre válaszoljon kommentben. A játékban résztvevők közül a nyertes(ek) a https://socialwinner.besocial.hu/-on végzett, véletlenszerű sorsolással kerül/kerülnek kisorsolásra. Minden hozzászóló egyszer kerül bele a kisorsolandó játékosok közé. Egy fajta ajándékot egy játékos csupán egyszer nyerhet. A Játékban résztvevők között a Szervező kisorsolja az alábbi nyereményeket:

 • Békés éjszakák, vidám nappalok című könyvsorozat (I., II. kötet)

A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 1. A nyertes értesítése, A nyeremény átadása

A nyertes/nyertesek neve felkerül a https://www.instagram.com/anya_gyere Instagram oldalra. A nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a szervezővel, a Nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre a jelen pontban nem reagál, vagy a nyereményt 10 naptári napon belül nem érvényesíti, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a Nyeremény visszaszáll a felajánlóra. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt vagy a Nyeremény felajánlóját semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás, költségek

A Nyertes(eke)t semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli, hiszen a vonatkozó szabályoknak megfelelően a Nyeremény felajánlója a szükséges adókat és a kiszállítás költségeit befizeti.

 1. Adatvédelem:

A szervező adatkezelési tájékoztatója

 1. Egyéb

A Játék nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz.

Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező és a Nyereményt felajánló részére történik. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A „2000 követő” elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A „2000 követő” elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el a szabályzatot, és csak akkor vegyél részt a játékon, ha ezzel teljesen egyet értesz, köszönjük.

 1. A Játék szervezője és az ajándék felajánlója

A játék szervezője az Anya, gyere! Babaalvás Tanácsadás (Dr. Dénes Ivett és Társa Kft., 2500 Esztergom, III. Béla király u. 3/b. adószám: 26758617-2-11) a továbbiakban a Szervező nyereményjátékot hirdet az Instagram oldalán (https://www.instagram.com/anya_gyere) (továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolítását a Szervező végzi. Az ajándékokat a Szervező biztosítja.

 1. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag saját Instagram profillal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt az alábbi feltételeknek megfelelő Pályázattal, aki a Játék felhívó bejegyzésében írt kérdésre teljesíti a játékban való részvétel követelményeit.

A játékos feladata, hogy a nyereményjátékra felhívó posztban feltett kérdésre helyesen válaszoljon egy kommentben. A Játékos már az első hozzászólás elküldésével elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”), valamint rendelkezésére bocsátja a profiljában szereplő nyilvános adatait. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevők, egyéb közvetlen közreműködők és azok Ptk. szerinti hozzátartozói. A Játékosok a nevük és publikussá tett személyes adataik alapján kerülnek azonosításra. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, Anya, gyere! Babaalvás Tanácsadás által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 1. A Játék időtartama

A játék 2021. 03. 22. -29. 20:00 óráig tart

 1. A játék menete: sorsolás, nyeremények

Szervező 2021. 03. 22.-én “2000 követő” elnevezésű játékát a https://www.instagram.com/anya_gyere oldalán hirdeti meg.

A Játék 2021. 03. 29. 20:00 óráig tart. A játékos feladata, hogy a nyereményjátékra felhívó posztban feltett kérdésre válaszoljon kommentben. A játékban résztvevők közül a nyertes(ek) a https://socialwinner.besocial.hu/-on végzett, véletlenszerű sorsolással kerül/kerülnek kisorsolásra. Minden hozzászóló egyszer kerül bele a kisorsolandó játékosok közé. Egy fajta ajándékot egy játékos csupán egyszer nyerhet. A Játékban résztvevők között a Szervező kisorsolja az alábbi nyereményeket:

 • Békés éjszakák, vidám nappalok című könyv
 • Anya, gyere! Tudástár, 3 havi bérlet

A nyeremények száma attól függ, hány darab új követő érkezik az oldalra.

A kezdő követőszám 2016 fő.

50 fős emelkedésenként 1 db könyv, 100 fős emelkedésenként 1 db Tudástár bérlet kerül kisorsolásra, a játék lezárása 2021. 03. 29. 20:00 óráig tartó mérés során. Ha ezt az emelkedést nem éri el az oldal, akkor 1 db könyv és 1 db Tudástár bérlet kerül kisorsolásra.

A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 1. A nyertes értesítése, A nyeremény átadása

A nyertes/nyertesek neve felkerül a https://www.instagram.com/anya_gyere Instagram oldalra. A nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a szervezővel, a Nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre a jelen pontban nem reagál, vagy a nyereményt 10 naptári napon belül nem érvényesíti, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a Nyeremény visszaszáll a felajánlóra. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt vagy a Nyeremény felajánlóját semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás, költségek

A Nyertes(eke)t semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli, hiszen a vonatkozó szabályoknak megfelelően a Nyeremény felajánlója a szükséges adókat és a kiszállítás költségeit befizeti.

 1. Adatvédelem:

A szervező adatkezelési tájékoztatója

 1. Egyéb

A Játék nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz.

Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező és a Nyereményt felajánló részére történik. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.