Általános Szerződési Feltételek

Ezen Általános Szerződései Feltételek az alábbi Szolgáltató és a Ön, mint a www.anyagyere.hu és a bolt.anyagyere.hu weboldalakon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vevő vásárló között létrejött távol lévő felek között kötettett szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazza mind a szolgáltató, mind a Vevő részéről. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és fizetési kötelezettséggel jár.

1. Cégadatok (Szolgáltató):

Dr. Dénes Ivett és Társa Kft.,
Székhely: 2500, Esztergom, III. Béla király u. 3/B.
Adószám: 26758617-2-11
Cégjegyzék szám: 11-09-027019
tel.:06-70-578-4920
e-mail: denes.ivett@anyagyere.hu

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások:

1. Letölthető e-book, pdf formátumban.

2. Hagyományos papír alapú könyv.

3. Egyéni alvás tanácsadás.

4. Előfizetéses klubtagság.

5. Online tanfolyam.

6. Workshop, tréning.

7. Ezek kombinációja.

A termékek ára bruttó, a számla alanyi mentes.

3. A rendelés menete:

1. Töltse ki a megrendeléshez szükséges formanyomtatványt, a kért adatok: teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, szükség esetén számlázási név, cím, illetve Skype elérhetőség. A megrendelőlap helyes kitöltéséért, az adatok pontos megadásáért a megrendelő felelős.

2. Olvassa el az általános vásárlási feltételeket és a weboldalak adatkezelési szabályzatát. Ha elfogadja azokat, akkor pipálja be az “Elfogadom a vásárlási feltételeket” négyzetet. (Ha ezt nem fogadja el, a megrendelését nem tudja elküldeni).

3. A megrendelés gombra kattintva elküldi a megrendelését. Ezzel létrejön a megrendelő és a szolgáltató közti elektronikus úton megkötött szerződés.

4. A megrendelő a megrendelésről e-mailben visszaigazolást kap, illetve a fizetéshez szükséges adatokat is e-mail formájában kapja meg.

5. A megrendelések feldolgozása

A megrendelés feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelést bármikor le lehet adni, a feldolgozás a soron következő munkanapon történik meg. A megrendelés teljesítésére a befizetett összeg számlaszámunkra történő megérkezése után kerül sor.

6. Fizetés
A termék kifizetésére online bankkártyás és átutalásos fizetéssel van lehetőség, a SimplePay rendszere segítségével, e-mailen keresztül. Az e-book letöltéséhez szükséges linket és az elektronikus számlát a befizetés teljesítése, és az összeg számlánkon történő jóváírása után (a befizetés és a számlán való megjelenés között napok telhetnek el) legkésőbb 8 napon belül kapja meg e-mail formájában a vásárló. A fizetési kötelezettség az átutalásnak a Szolgáltató számláján történő jóváírását követően válik teljesítetté.

7. Házhoz szállítás, fuvarozási díjak
A papírkönyv kiszállítása a GLS Futárszolgálaton keresztül történik, a Webshopiroda logisztikai közreműködésével. A munkanapokon délelőtt 10 óráig befutott és kifizetett megrendelések még aznap csomagolásra és átadásra kerülnek a futárszolgálat felé, akik a következő munkanapra vállalják a kiszállítást. A futárszolgálat és a logisztikai szolgáltató által elkövetett hibák és mulasztások okán bekövetkezett csúszásért nem a weboldalak üzemeltetője felel.

A kiszállítással kapcsolatos ügyintézést a GLS Futárszolgálat elérhetőségén lehet megtenni.

A kiszállítás díja Magyarországra bruttó 890 Ft, melyet alapesetben a vevő áll. Nagyobb mennyiség rendelése esetén vagy időszakos akciók keretében a szolgáltató átvállalhatja vagy csökkentheti a kiszállítás díját. A díjváltoztatás jogát fenntartjuk.

Csomagautomatába, más futárcég által történő kiszállításra, személyes átvételre, postán történő feladásra és külföldi címre történő szállításra nincs mód.

4. Elállás joga
A megrendelőt általánosságban indoklás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételétől számított 14 napon belül. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fogyasztó az elállási jogát. A nem tárgyi adathordozókra vonatkozó, eltérő elállási jogi lehetőséggel nem minden esetben kíván élni a szolgáltató, a vevőknek nyújtott extra garancia szellemében. A vásárló minden esetben tájékoztatva van e jogáról e-mail formájában.

Részletek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával;
vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott
határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §sal összhangban gyakorolta.
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben a megrendelő élni kíván az elállási jogával, ezt írásban jelezheti felénk, a denes.ivett@anyagyere.hu email címre küldött elektronikus, vagy a Dr. Dénes Ivett E. V. nevére és 2500 Esztergom, III. Béla király 3/B.. postai címre küldött hagyományos levélben. Az elállási nyilatkozatnak világosnak és egyértelműnek kell lennie, az indoklás okára nem kell kitérni. Az elállás tudomásra jutásától számított 14 napon belül visszatérítjük a vételárat a vevő részére a megadott bankszámlaszámra történő utalás formájában.

5. Szavatosság

A vevő a szolgáltatóval szemben a termék kézhezvételétől számított 2 évig termék – és kellékszavatossággal élhet a vételár leszállítására és elállásra vonatkozóan.

6. Panaszkezelés
Panaszbejelentés: denes.ivett@anyagyere.hu vagy 2500 Esztergom, III. Béla király u. 3/B.
A szolgáltató a panaszt haladéktalanul, legkésőbb 15 munkanapon belül kivizsgálja és az kivizsgálás eredményéről írásos formában értesíti a panaszkodót.

Panasz benyújtásának egyéb lehetőségei:

• Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.,
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20., Központi telefonszám: +36 1 459
4800 Faxszám: +36 1 210 4677

• Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megyei kirendeltségei

• Békéltető testület: ha az ügyfél a vitás kérdést bíróságon kívül, békés úton szeretné rendezni.

Elérhetőség: Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Tel.: 06-34-513-010, e-mail: kemkik@kemkik.hu

• Bírósági kereset benyújtása (Ptk. 2013. V. tv. és Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. tv.)

7. Egyebek
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001-es CVIII: tv. illetve a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet az irányadó.
A szolgáltató a Magyar Orvosi Kamara tagja.
A szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF-et módosítani. Az módosítás csak a módosítás után létrejött szerződésekre nézve kötelező.
Szerződés nyelve: magyar
Vásárláskor írásbeli szerződés nem kötünk, így azokat nem iktatjuk.

Hatályos: 2018. Március 26.